kosztorys-inwestorski.pl

Reklama

Aktualności:


Dziennik Zachodni (subskrypcia)

Bytom: Muzeum Górnośląskie chce być nowoczesne. Będą zmiany?
Dziennik Zachodni (subskrypcia)
Kosztorys inwestorski nie może przekraczać 80. tysięcy zł brutto. - Nie dysponujemy pieniędzmi na realizację tego projektu w ramach naszego budżetu, ale będziemy występować o dofinansowanie - wyjaśnia Agnieszka Anczyk, kierownik działu promocji.Rynek Infrastruktury

A1 Stryków – Tuszyn: Przełamana zła passa
Rynek Infrastruktury
Na odcinku A1 Stryków – Tuszyn trwają intensywne prace. Około 40-kilometrowy fragment autostrady został podzielony na trzy mniejsze zadania, których realizację powierzono trzem odrębnym wykonawcom. W ten sposób GDDKiA chce przełamać ciążące ...Rynek Infrastruktury

Prezes Mosty-Łódź: Cenię przetargi „projektuj i buduj”. Są uczciwe
Rynek Infrastruktury
Przykład: przetarg na południową obwodnicę Warszawy, zadanie B. Kosztorys inwestorski wyniósł 1,7 mld zł, pierwsza oferta opiewała na nieco ponad 750 mln zł, druga była nieco wyższa, a nasza – trzecia oferta – to 950 mln zł. I ta pierwsza nie jest ...Informacja o plikach cookies
Puls Biznesu
Kosztorys inwestorski zamówienia uzupełniającego zawiera kolumnę: Poz. wg kosztorysu dla Kontraktu W3A, która wskazuje na miejsce danej pozycji w kosztorysie zamówienia podstawowego. Dokumenty potwierdzają pełną tożsamość rodzajową zakresów ...

i więcej »


Podaj e-mail
PortalSamorzadowy.pl
4) kosztorys inwestorski - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie NORMA i pdf, 5) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji ...Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej na bazie ...
Puls Biznesu
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących opracowań: a. projekt wykonawczy z uzgodnieniami - 5 egz. b. przedmiar robót - 5 egz. c. kosztorys inwestorski - 3 egz. d. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 ...Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ...
Puls Biznesu
Należy wykonać kosztorys (przedmiar robót + kosztorys inwestorski) zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej, oraz specyfikację techniczną wykonania i ...Wykonanie audytu energetycznego oraz wielobranżowej ...
Puls Biznesu
... dla których należy wykonać 3 odrębne wielobranżowe opracowania (tomy) obejmujące: a) audyt energetyczny, b) projekt budowlany, c) projekt wykonawczy, d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, e) kosztorys inwestorski, ...Przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci ...
Puls Biznesu
... elektronicznej (format PDF). e) dokumentacja kosztorysowa: przedmiar robót, kosztorys inwestorski w wersji papierowej - 1 egzemplarz, oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (format PDF). f) oświadczenie o kompletności dokumentacji oraz zgodności z ...OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ...
Puls Biznesu
... szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - część kosztorysowa (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych), - raport oddziaływania na środowisko, - operaty wodno-prawne ...


Google News

kosztorys-inwestorski.pl

Copyright © 2015. All Rights Reserved.