kosztorys-inwestorski.pl

Reklama

Aktualności:


Informacja o plikach cookies
Puls Biznesu
... ogrzewania elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych, obejmującej: a) projekt budowlany, b) projekt wykonawczy, c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, d) kosztorys inwestorski, e) kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem.

i więcej »


Budowa oświetlenia w miejscowości Trąbki Wielkie ul. Gdańska.
Puls Biznesu
Kosztorys inwestorski z dnia 26.06.2015; 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót z dnia 26.06.2015.. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. SEKCJA III: PROCEDURA. III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z ...

i więcej »


Projekt koncepcyjny pn. Zielony Zakątek - ekologiczny plac ...
Puls Biznesu
Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny obejmujący swym zakresem krótki opis oraz podstawowe rysunki pozwalające określić standard wykonywanych prac oraz sporządzić kosztorys inwestorski, ...Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku ...
Puls Biznesu
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 5 egz. - przedmiar robót - 3 egz. - kosztorys inwestorski - 1 egz. - kosztorys ślepy - 2 szt. Całość dokumentacji powinna zostać przekazana Zamawiającemu również w formie elektronicznej na płytach CDR ...Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Puls Biznesu
Kosztorys inwestorski - 2 egz. - Przedmiar robót - 2 egz. - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz. Wystąpienie do prezydenta m. Gorzowa Wlkp. z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę za pośrednictwem Zamawiającego.fakt.pl

Wstrzymano tramwaje z powodu awarii pod trasą katowicką
fakt.pl
Od początku to jeden wielki przekręt, kosztorys inwestorski opiewał na 200 ml, wygrało przetarg konsorcjum za 100 ml każdy kto jest obeznany w temacie od razu wiedział, że są trzy rozwiązania: 1) od razu odrzucić wykonawców za rażąco niską cenę, ...Nowiny Zabrzańskie (Blog)

Mamy obiekt, który pozwoli nam zarabiać każdego dnia
Nowiny Zabrzańskie (Blog)
Po koncepcji zlecono dokumentację projektową, a w następnej kolejności – kosztorys inwestorski. Dopiero ten dokument w przybliżony sposób określa faktyczną wartość inwestycji. Co ważne, te kwoty są niemal identyczne – na etapie koncepcji mówiono o ...Radio Opole

Modułowa oczyszczalnia rozwiąże ściekowy problem wioski
Radio Opole
Jeszcze w tym roku sołectwo Tłustomosty w gminie Baborów będzie miało lokalną oczyszczalnię ścieków. W przetargu wygrała oferta za 603 tysiące złotych. Kosztorys inwestorski było o 400 tysięcy większy. Tyle też zaoszczędzi na tym przedsięwzięciu ...gk24.pl

W Szczecinku skończyli jedną schetynówkę, w Bornem Sulinowie...
gk24.pl
Miasto sporo po przetargu zaoszczędziło, bo kosztorys inwestorski opiewał na prawie 4 mln zł. W ratuszu przyjęto bowiem praktykę, że większość przetargów stara się rozstrzygać na początku roku, gdy firmy tworzą dopiero portfel zamówień na sezon ...

i więcej »


Onet.pl

Świebodziński LORO jak nowy
Onet.pl
Wstępny kosztorys inwestorski został oszacowany na 14 mln zł. Dyrektor Elżbieta Kozak zaplanowała, że pierwsze prace związane z projektowaniem i pozwoleniami na budowę rozpoczną się od razu po otrzymaniu akceptacji Zarządu Województwa.

i więcej »

Google News

kosztorys-inwestorski.pl

Copyright © 2015. All Rights Reserved.